Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

cambio
7146 29b6
Reposted fromexis exis viacompletelydifferent completelydifferent
cambio
cambio
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaIriss Iriss
cambio
3809 ac64 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaconvoitise convoitise
cambio
0763 36de
Reposted fromloveandsex loveandsex viaconvoitise convoitise

November 26 2017

cambio
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”

November 05 2017

cambio

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent

October 23 2017

cambio
6750 0e18
Reposted frompotatolovero potatolovero viagosiakowe gosiakowe
cambio
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— COMA
Reposted fromchargin chargin viaflyingheart flyingheart

October 20 2017

cambio
9367 7d34 500

October 14 2017

cambio

"Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. I pisać do Ciebie listy szeptem. I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. I grać Ci na gitarze, śpiewać ulubioną piosenkę. I pisać o Tobie wiersze. I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć."

Mikołaj Bajorek, "Bard od Siedmiu Boleści"

cambio


nothing to see here
cambio
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
cambio
cambio
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
1096 4673
cambio
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaflyingheart flyingheart
3909 b48f
cambio

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl